Tietosuoja- ja evästekäytäntö

TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Artiklan mukaisesti. 13 kohta. 1 ja kohta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 2. yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), ilmoitan, että:

 1. Henkilötietojesi hallinnoija on: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Puola. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Henkilötietojasi käsitellään ostosopimuksen täyttämiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
 3. Henkilötietojesi vastaanottaja on:
 4. Yritys, joka hoitaa kirjanpito- ja verotustehtäviä ADO:ille.
 5. Henkilötietojasi säilytetään enintään 6 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
 6. Henkilötietojasi ei siirretä kolmansiin maihin.
 7. Sinulla on oikeus tutustua tietojesi sisältöön ja oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirrettävyyteen, oikeus vastustaa tietojen käyttöä, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että tämä vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen (jos käsittely perustuu suostumukseen);
 8. Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojaamisesta vastaavalle ylitarkastajalle ja 26. toukokuuta 2018 jälkeen tietosuojaviranomaisen puheenjohtajalle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 27. huhtikuuta 2016 annetun yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä;
 9. Henkilötietojesi toimittaminen on edellytys ostosopimuksen tekemiselle. Olet velvollinen toimittamaan ne, ja henkilötietojen toimittamatta jättäminen johtaa siihen, että sopimusta ei voida täyttää.
 10. Tietojasi ei käsitellä automatisoidusti, profilointi mukaan lukien.
 11. Lähetä yksityisyyden suojaan ja erityisesti henkilötietojesi suojaamiseen liittyvät kysymykset, pyynnöt ja ehdotukset osoitteeseen tai puhelimitse.

COOKIE-KÄYTÄNTÖ

Verkkosivusto ei kerää automaattisesti mitään tietoja, lukuun ottamatta evästeiden sisältämiä tietoja.

Evästeet (niin sanotut “evästeet”) ovat tietoteknisiä tietoja, erityisesti tekstitiedostoja, jotka tallennetaan palvelun käyttäjän päätelaitteeseen ja jotka on tarkoitettu käytettäväksi verkkosivustolla. Evästeet sisältävät yleensä sen verkkosivuston nimen, jolta ne ovat peräisin, sen ajan, jonka ne säilyvät loppulaitteessa, sekä yksilöllisen numeron. Yksikkö, joka sijoittaa evästeitä palvelun käyttäjän päätelaitteeseen ja käyttää niitä, on Help Bag -sivuston ylläpitäjä, jonka kotipaikka on ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole.

Evästeitä käytetään:

 1. verkkosivujen sisällön mukauttaminen käyttäjän mieltymyksiin ja verkkosivujen käytön optimointi; erityisesti nämä tiedostot mahdollistavat verkkosivujen käyttäjän laitteen tunnistamisen ja verkkosivujen asianmukaisen näyttämisen hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa mukautettuna;
 2. tilastojen luominen, jotka auttavat meitä ymmärtämään, miten verkkosivuston kävijät käyttävät verkkosivustoja, minkä ansiosta voimme parantaa niiden rakennetta ja sisältöä;
 3. palvelun käyttäjän istunnon ylläpitäminen (kirjautumisen jälkeen), minkä ansiosta käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnustaan ja salasanaansa uudelleen jokaisella palvelun alasivulla;

Verkkosivusto käyttää kahdenlaisia evästeitä: “istuntoevästeet” ja “pysyvät evästeet” (pysyvät evästeet). “Istuntoevästeet ovat tilapäisiä tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen, kunnes käyttäjä kirjautuu ulos, poistuu verkkosivustolta tai sammuttaa ohjelmiston (verkkoselaimen). “Pysyvät” evästeet tallennetaan Käyttäjän päätelaitteeseen evästeiden parametreissa määritellyksi ajaksi tai kunnes Käyttäjä poistaa ne. Palvelussa käytetään seuraavanlaisia evästeitä:

 1. “välttämättömät” evästeet, jotka mahdollistavat verkkosivustolla saatavilla olevien palveluiden käytön, esim. todennusevästeet, joita käytetään verkkosivuston todennusta edellyttävissä palveluissa;
 2. turvallisuustarkoituksiin käytettävät evästeet, joita käytetään esimerkiksi verkkosivustolla tapahtuvan todentamisen väärinkäytön havaitsemiseen;
 3. “suorituskykyevästeet”, joiden avulla voidaan kerätä tietoa verkkosivuston verkkosivustojen käytöstä;
 4. “toiminnalliset” evästeet, jotka mahdollistavat Käyttäjän valitsemien asetusten “muistamisen” ja Käyttäjän käyttöliittymän mukauttamisen, esimerkiksi Käyttäjän valitseman kielen tai alkuperäalueen, fonttikoon, verkkosivuston ulkoasun jne. osalta;
 5. “mainosevästeet”, joiden avulla käyttäjille voidaan toimittaa heidän mielenkiinnon kohteisiinsa paremmin räätälöityä mainossisältöä.

Monissa tapauksissa verkkoselainohjelmisto (verkkoselain) sallii evästeiden tallentamisen käyttäjän päätelaitteelle oletusarvoisesti. Verkkosivuston käyttäjät voivat muuttaa evästeasetuksiaan milloin tahansa. Näitä asetuksia voidaan muuttaa erityisesti siten, että evästeiden automaattinen käsittely estetään selaimen asetuksissa tai että niistä ilmoitetaan joka kerta, kun ne sijoitetaan palvelun käyttäjän laitteisiin. Yksityiskohtaiset tiedot evästeiden mahdollisuudesta ja käsittelystä löytyvät ohjelmiston (verkkoselaimen) asetuksista. Verkkosivuston ylläpitäjä ilmoittaa, että evästeiden käyttöä koskevat rajoitukset voivat vaikuttaa joihinkin verkkosivuston toiminnallisuuksiin. Evästeet sijoitetaan Palvelun käyttäjän päätelaitteeseen, ja niitä voivat käyttää myös mainostajat ja yhteistyökumppanit, jotka tekevät yhteistyötä Palvelun ylläpitäjän kanssa. Edellä mainittu evästekäytäntö on suojattu tekijänoikeudella, joka kuuluu IAB Polandille.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä, kuten tietosuojakäytännössä todetaan.