Privacy- en cookiebeleid

PRIVACYBELEID

In overeenstemming met Art. 13 para. 1 en paragraaf 2 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), deel ik u mee dat:

 1. De beheerder van uw persoonlijke gegevens is: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Polen. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het verkoopcontract, op basis van artikel 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. De ontvanger van uw persoonlijke gegevens is:
 4. Een bedrijf dat boekhoudkundige en fiscale taken uitvoert voor ADO’s.
 5. Uw persoonlijke gegevens worden maximaal 6 jaar bewaard vanaf de datum van beëindiging van de relatie.
 6. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.
 7. U hebt het recht op toegang tot de inhoud van uw gegevens en het recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken, het recht om toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking (als de verwerking is gebaseerd op toestemming) die werd uitgevoerd op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken;
 8. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonsgegevens en, na 26 mei 2018, bij de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016;
 9. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is een voorwaarde voor het sluiten van het koopcontract. U bent verplicht om deze te verstrekken en als u geen persoonsgegevens verstrekt, kan het contract niet worden uitgevoerd.
 10. Uw gegevens worden niet verwerkt op geautomatiseerde wijze, met inbegrip van profilering.
 11. Vragen, verzoeken en suggesties met betrekking tot de bescherming van uw privacy, in het bijzonder uw persoonlijke gegevens, kunt u sturen naar ons adres of per telefoon.

COOKIEBELEID

De website verzamelt geen informatie automatisch, behalve de informatie in cookies.

Cookies (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de duur van de opslag op het eindapparaat en een uniek nummer. De entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Gebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de beheerder van de Help Bag-website, gevestigd op ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole.

Cookies worden gebruikt voor:

 1. het aanpassen van de inhoud van de websitepagina’s aan de voorkeuren van de Gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van de websites; deze bestanden maken het met name mogelijk om het apparaat van de Websitegebruiker te herkennen en de website op de juiste manier weer te geven, aangepast aan zijn/haar individuele behoeften;
 2. het maken van statistieken die ons helpen te begrijpen hoe bezoekers van de Website de websites gebruiken, waardoor we de structuur en inhoud ervan kunnen verbeteren;
 3. het onderhouden van een sessie van de Gebruiker van de Service (na het inloggen), waardoor de Gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de Service opnieuw hoeft in te voeren;

De Website gebruikt twee soorten cookies: “sessiecookies” en “permanente cookies” (persistente cookies). “Sessiecookies” zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. “Permanente” cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd. De volgende soorten cookies worden gebruikt binnen de Service:

 1. “noodzakelijke” cookies om het gebruik van de op de Website beschikbare diensten mogelijk te maken, bijv. authenticatiecookies die worden gebruikt voor diensten waarvoor authenticatie op de Website vereist is;
 2. cookies die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om misbruik van verificatie op de Website te detecteren;
 3. “Prestatiecookies”, waarmee informatie kan worden verzameld over het gebruik van de websites van de Website;
 4. “functionele” cookies, waarmee de gekozen instellingen van de Gebruiker kunnen worden “onthouden” en de interface van de Gebruiker kan worden gepersonaliseerd, bijv. met betrekking tot de door de Gebruiker gekozen taal of regio van herkomst, lettergrootte, ontwerp van de website enz;
 5. “Reclamecookies”, waarmee Gebruikers reclame-inhoud kunnen krijgen die beter is afgestemd op hun interesses.

In veel gevallen staat de software voor surfen op het web (webbrowser) standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Deze instellingen kunnen in het bijzonder worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies te blokkeren in de instellingen van uw webbrowser of om hen te informeren telkens wanneer ze in de apparatuur van een Gebruiker van de Dienst worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid en het gebruik van cookies is beschikbaar in de instellingen van uw software (webbrowser). De Beheerder van de Website informeert u dat beperkingen op het gebruik van cookies van invloed kunnen zijn op sommige functies die beschikbaar zijn op de Website. Cookies worden in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst geplaatst en kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die met de Operator van de Dienst samenwerken. Bovenstaand model cookiebeleid is auteursrechtelijk beschermd en berust bij IAB Polen.

Bestel nu uw HELP BAG®! 🔥
🚚 Express verzending in 24 uur! 🚚
Maar liefst -10% goedkoper met code:

EXTRA10

Deze website maakt gebruik van cookies zoals vermeld in het privacybeleid.