Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

I henhold til art. 13 para. 1 og avsnitt 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016. om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger og om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell forordning om databeskyttelse), informerer jeg deg om at:

 1. Administrator av dine personopplysninger er: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Polen. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Personopplysningene dine vil bli behandlet med det formål å oppfylle kjøpekontrakten, på grunnlag av artikkel 6, paragraf 1, punkt b) i personvernforordningen.
 3. Mottakeren av personopplysningene dine vil være:
 4. Et selskap som utfører regnskaps- og skatteoppgaver for ADOer.
 5. Personopplysningene dine vil bli lagret i opptil 6 år etter at samarbeidet er avsluttet.
 6. Personopplysningene dine vil ikke bli overført til tredjeland.
 7. Du har rett til innsyn i innholdet i opplysningene dine og rett til retting, sletting, begrensning av behandling, rett til dataportabilitet, rett til å protestere, rett til å trekke tilbake samtykke når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen (hvis behandlingen er basert på samtykke) som ble utført på grunnlag av samtykke før det ble trukket tilbake;
 8. Du har rett til å klage til personvernombudet og, etter 26. mai 2018, til Datatilsynets direktør dersom du mener at behandlingen av personopplysninger om deg er i strid med bestemmelsene i personvernforordningen av 27. april 2016;
 9. Levering av personopplysningene dine er en forutsetning for inngåelse av kjøpsavtalen. Du er forpliktet til å oppgi dem, og konsekvensen av å unnlate å oppgi personopplysningene vil være at avtalen ikke kan oppfylles.
 10. Opplysningene dine vil ikke bli behandlet automatisk, inkludert profilering.
 11. Send spørsmål, forespørsler og forslag knyttet til beskyttelse av personvernet ditt, spesielt personopplysningene dine, til vår adresse eller per telefon.

COOKIE-POLITIKK

Nettstedet samler ikke inn informasjon automatisk, med unntak av informasjonen som finnes i informasjonskapsler.

Informasjonskapsler (såkalte “cookies”) er IT-data, særlig tekstfiler, som lagres i Tjenestebrukerens terminalutstyr og er beregnet for bruk på Nettstedet. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra, hvor lenge de lagres på sluttenheten og et unikt nummer. Enheten som plasserer informasjonskapsler på tjenestebrukerens terminalutstyr og får tilgang til dem, er operatøren av Help Bag-nettstedet, basert på ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole.

Informasjonskapsler brukes til:

 1. tilpasse innholdet på nettsidene til brukerens preferanser og optimalisere bruken av nettsidene; særlig gjør disse filene det mulig å gjenkjenne nettstedsbrukerens enhet og vise nettsidene på en passende måte, tilpasset brukerens individuelle behov;
 2. utarbeidelse av statistikk som hjelper oss å forstå hvordan besøkende på nettstedet bruker nettsidene, noe som gjør det mulig for oss å forbedre deres struktur og innhold;
 3. opprettholde en økt for brukeren av tjenesten (etter innlogging), slik at brukeren ikke trenger å oppgi innlogging og passord på nytt på hver underside av tjenesten;

Nettstedet bruker to hovedtyper informasjonskapsler: “øktinformasjonskapsler” og “permanente informasjonskapsler” (faste informasjonskapsler). “Session”-informasjonskapsler er midlertidige filer som lagres på brukerens terminalutstyr inntil brukeren logger seg ut, forlater nettstedet eller slår av programvaren (nettleseren). “Permanente” informasjonskapsler lagres på brukerens terminalutstyr i den tiden som er angitt i parametrene for informasjonskapslene, eller til de slettes av brukeren. Følgende typer informasjonskapsler brukes i tjenesten:

 1. “nødvendige” informasjonskapsler for å muliggjøre bruk av tjenester som er tilgjengelige på nettstedet, f.eks. autentiseringsinformasjonskapsler som brukes for tjenester som krever autentisering på nettstedet;
 2. informasjonskapsler som brukes til sikkerhetsformål, f.eks. for å oppdage misbruk av autentisering på nettstedet;
 3. “ytelsesinformasjonskapsler”, som gjør det mulig å samle inn informasjon om bruken av nettstedets nettsider;
 4. “funksjonelle” informasjonskapsler, som gjør det mulig å “huske” brukerens valgte innstillinger og tilpasse brukerens grensesnitt, f.eks. med hensyn til brukerens valgte språk eller opprinnelsesregion, skriftstørrelse, nettstedsdesign osv;
 5. “reklame”-informasjonskapsler, som gjør det mulig å levere reklameinnhold til brukerne som er bedre tilpasset deres interesser.

I mange tilfeller tillater nettleserprogramvaren (nettleseren) at informasjonskapsler lagres på brukerens terminalenhet som standard. Brukere av nettstedet kan når som helst endre innstillingene for informasjonskapsler. Disse innstillingene kan endres, spesielt på en slik måte at du blokkerer automatisk håndtering av informasjonskapsler i innstillingene til nettleseren din eller informerer om dem hver gang de plasseres i utstyret til en bruker av tjenesten. Detaljert informasjon om muligheten for og håndteringen av informasjonskapsler er tilgjengelig i innstillingene til programvaren din (nettleser). Operatøren av nettstedet informerer deg om at begrensninger i bruken av informasjonskapsler kan påvirke noen av funksjonene som er tilgjengelige på nettstedet. Informasjonskapsler plasseres i tjenestebrukerens terminalutstyr og kan også brukes av annonsører og samarbeidspartnere som samarbeider med tjenesteoperatøren. Ovennevnte modell for retningslinjer for informasjonskapsler er beskyttet av opphavsrett, som tilhører IAB Polen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler som angitt i personvernerklæringen.