Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA

Vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 13 dalis. 1 ir 1 dalis 2 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), informuoju, kad:

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opolė, Lenkija. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu.
 3. Jūsų asmens duomenų gavėjas bus:
 4. Įmonė, kuri atlieka ADO apskaitos ir mokesčių užduotis.
 5. Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 6 metus nuo santykių nutraukimo dienos.
 6. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias šalis.
 7. Turite teisę susipažinti su savo duomenų turiniu ir teisę į ištaisymą, ištrynimą, duomenų tvarkymo apribojimą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, teisę bet kada atšaukti sutikimą, nedarant poveikio duomenų tvarkymo (jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu), kuris buvo atliktas remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui;
 8. Turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos generaliniam inspektoriui, o po 2018 m. gegužės 26 d. – Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui, jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis pažeidžiamos 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos;
 9. Jūsų asmens duomenų pateikimas yra būtina pirkimo sutarties sudarymo sąlyga. Jūs privalote juos pateikti, o nepateikus asmens duomenų sutartis negalės būti įvykdyta.
 10. Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą.
 11. Visus klausimus, prašymus ir pasiūlymus, susijusius su jūsų privatumo, ypač jūsų asmens duomenų, apsauga, siųskite mūsų adresu arba telefonu.

SLAPUKŲ POLITIKA

Svetainė nerenka jokios informacijos automatiškai, išskyrus slapukų informaciją.

Slapukai (vadinamieji “slapukai”) – tai IT duomenys, visų pirma tekstiniai failai, kurie saugomi Paslaugų naudotojo galinėje įrangoje ir yra skirti naudoti Svetainėje. Slapukuose paprastai nurodomas juos sukūrusios svetainės pavadinimas, jų saugojimo galiniame įrenginyje trukmė ir unikalus numeris. Paslaugos naudotojo galinėje įrangoje slapukus įrašantis ir prieigą prie jų turintis subjektas yra “Help Bag” svetainės operatorius, įsikūręs adresu ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole.

Slapukai naudojami:

 1. pritaikyti svetainės puslapių turinį prie naudotojo pageidavimų ir optimizuoti naudojimąsi svetainėmis; ypač šie failai leidžia atpažinti svetainės naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti svetainę, pritaikytą prie jo individualių poreikių;
 2. statistinių duomenų, padedančių suprasti, kaip svetainės lankytojai naudojasi svetainėmis, kūrimas, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį;
 3. išlaikyti Paslaugos naudotojo sesiją (po prisijungimo), kurios dėka naudotojui nereikia iš naujo įvesti savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Paslaugos tinklalapyje;

Svetainėje naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: “sesijos slapukai” ir “nuolatiniai slapukai” (nuolatiniai slapukai). “Sesijos” slapukai – tai laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galinėje įrangoje tol, kol Vartotojas atsijungia, išeina iš svetainės arba išjungia programinę įrangą (interneto naršyklę). “Nuolatiniai” slapukai saugomi Vartotojo galinėje įrangoje slapukų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Vartotojas juos ištrina. Paslaugoje naudojami šių tipų slapukai:

 1. “būtini” slapukai, kad būtų galima naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pvz., autentiškumo patvirtinimo slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms reikia autentiškumo patvirtinimo Svetainėje;
 2. slapukai, naudojami saugumo tikslais, pvz., naudojami siekiant aptikti netinkamą autentifikavimo naudojimą Svetainėje;
 3. “našumo” slapukai, leidžiantys rinkti informaciją apie naudojimąsi Svetainės svetainėmis;
 4. “funkciniai” slapukai, leidžiantys “įsiminti” Vartotojo pasirinktus nustatymus ir personalizuoti Vartotojo sąsają, pvz., atsižvelgiant į Vartotojo pasirinktą kalbą ar kilmės regioną, šrifto dydį, svetainės dizainą ir pan;
 5. “reklaminiai” slapukai, leidžiantys pateikti Vartotojams jų interesus labiau atitinkantį reklaminį turinį.

Daugeliu atvejų interneto naršymo programinė įranga (interneto naršyklė) pagal nutylėjimą leidžia saugoti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje. Svetainės naudotojai gali bet kada pakeisti slapukų nustatymus. Šiuos nustatymus galima pakeisti, visų pirma taip, kad būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas jūsų interneto naršyklės nustatymuose arba informuoti apie juos kiekvieną kartą, kai jie patalpinami Paslaugos naudotojo įrangoje. Išsamią informaciją apie slapukų naudojimo galimybes ir tvarkymą rasite savo programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose. Svetainės operatorius informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms. Slapukai įrašomi į Paslaugų naudotojo galinę įrangą, juos taip pat gali naudoti reklamuotojai ir partneriai, bendradarbiaujantys su Paslaugų operatoriumi. Pirmiau pateikta pavyzdinė slapukų politika yra saugoma autorių teisių, kurios priklauso IAB Lenkija.

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kaip nurodyta privatumo politikoje.