Privaatsus ja küpsiste poliitika

PRIVAATSUSE POLIITIKA

Kooskõlas artikliga 13 lõige. 1 ja lõige 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679. mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), teatan teile, et:

 1. Teie isikuandmete haldaja on: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Poola. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Teie isikuandmeid töödeldakse müügilepingu täitmise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel.
 3. Teie isikuandmete saaja on:
 4. Ettevõte, mis täidab ADOde jaoks raamatupidamis- ja maksuülesandeid.
 5. Teie isikuandmeid säilitatakse kuni 6 aastat alates suhte lõpetamise kuupäevast.
 6. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.
 7. Teil on õigus tutvuda oma andmete sisuga ning õigus andmete parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekantavusele, õigus esitada vastuväiteid, õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust (kui töötlemine põhineb nõusolekul);
 8. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse peainspektorile ja pärast 26. maid 2018 Andmekaitseameti presidendile, kui leiate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub 27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid;
 9. Teie isikuandmete esitamine on ostulepingu sõlmimise eeltingimus. Te olete kohustatud neid esitama ja isikuandmete esitamata jätmise tagajärjeks on see, et lepingut ei saa täita.
 10. Teie andmeid ei töödelda automatiseeritult, sealhulgas profiilianalüüsi abil.
 11. Palun saatke kõik küsimused, taotlused ja ettepanekud, mis on seotud teie eraelu puutumatuse, eelkõige teie isikuandmete kaitsega, meie aadressil või telefoni teel.

COOKIE-POLIITIKA

Veebisait ei kogu automaatselt mingit teavet, välja arvatud küpsistes sisalduv teave.

Küpsised (nn “küpsised”) on IT-andmed, eelkõige tekstifailid, mis salvestatakse teenuse kasutaja lõppseadmesse ja mis on mõeldud kasutamiseks veebisaidil. Küpsised sisaldavad tavaliselt veebilehe nime, ajavahemikku, mille jooksul neid lõppseadmes hoitakse, ja unikaalset numbrit. Üksus, kes paigutab küpsised teenuse kasutaja lõppseadmesse ja omab neile juurdepääsu, on Help Bag’i veebisaidi operaator, mis asub aadressil ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole.

Küpsiseid kasutatakse:

 1. veebisaidi lehekülgede sisu kohandamine vastavalt kasutaja eelistustele ja veebisaitide kasutamise optimeerimine; eelkõige võimaldavad need failid tuvastada veebisaidi kasutaja seadet ja kuvada veebisaiti vastavalt tema individuaalsetele vajadustele;
 2. statistika koostamine, mis aitab meil mõista, kuidas veebilehe külastajad kasutavad veebilehti, mis võimaldab meil parandada nende struktuuri ja sisu;
 3. teenuse kasutaja seansi säilitamine (pärast sisselogimist), tänu millele ei pea kasutaja igal teenuse alamleheküljel uuesti sisestama oma kasutajatunnust ja parooli;

Veebisait kasutab kahte peamist küpsiste tüüpi: “seansiküpsised” ja “püsiküpsised” (püsiküpsised). “Seansiküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja lõppseadmes seni, kuni kasutaja logib välja, lahkub veebilehelt või lülitab tarkvara (veebilehitseja) välja. “Püsiküpsiseid” säilitatakse kasutaja lõppseadmes küpsiste parameetrites määratud aja jooksul või kuni kasutaja kustutab need. Teenuse raames kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 1. “vajalikud” küpsised, et võimaldada veebisaidil kättesaadavate teenuste kasutamist, nt autentimisküpsised, mida kasutatakse veebisaidil autentimist nõudvate teenuste puhul;
 2. turvalisuse eesmärgil kasutatavad küpsised, nt autentimise väärkasutuse tuvastamiseks veebisaidil;
 3. “tulemuslikkuse” küpsised, mis võimaldavad koguda teavet veebisaidi veebisaitide kasutamise kohta;
 4. “funktsionaalsed” küpsised, mis võimaldavad “meeles pidada” kasutaja valitud seadeid ja personaliseerida kasutaja kasutajaliidest, nt kasutaja valitud keele või päritolupiirkonna, kirjasuuruse, veebilehe kujunduse jne osas;
 5. “reklaamiküpsised, mis võimaldavad kasutajatele edastada nende huvidele paremini kohandatud reklaamisisu.

Paljudel juhtudel lubab veebilehitseja tarkvara (veebilehitseja) vaikimisi salvestada küpsised kasutaja lõppseadmesse. Veebisaidi kasutajad saavad igal ajal muuta oma küpsiste seadeid. Neid seadeid saab muuta eelkõige nii, et blokeerida küpsiste automaatne käitlemine teie veebilehitseja seadetes või teavitada neid iga kord, kui need paigutatakse teenuse kasutaja seadmesse. Üksikasjalik teave küpsiste kasutamise võimalikkuse ja käitlemise kohta on saadaval teie tarkvara (veebilehitseja) seadetes. Veebisaidi operaator teavitab teid, et küpsiste kasutamise piirangud võivad mõjutada mõningaid veebisaidi funktsioone. Küpsised paigutatakse teenuse kasutaja lõppseadmesse ja neid võivad kasutada ka teenuseoperaatoriga koostööd tegevad reklaamijad ja partnerid. Ülaltoodud küpsiste näidispoliitika on kaitstud autoriõigusega, mis kuulub IAB Poolale.

See veebisait kasutab küpsiseid, nagu on sätestatud privaatsuspoliitikas.