Määrused

1 § ÜLDINE TEAVE

 1. Interneti-aadressil helpbag.eu asuvat Help Bag-poodi haldab: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Poola. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Nendes eeskirjades on sätestatud: kaupluse kasutamise eeskirjad, kaupluses olevate toodete tellimise eeskirjad, tellimuste töötlemise aeg ja eeskirjad, tarneviisid, maksetingimused ja -vormid, kliendi õigused tellimuse tühistamiseks ja lepingust taganemiseks, toodete garantiitingimused, kaebuste esitamise ja käsitlemise eeskirjad.
 3. Kauplus teostab jaemüüki veebilehe kaudu, kasutades kaugside vahendeid käesolevate tingimuste alusel.
 4. Müüja ei vastuta seadusega lubatud ulatuses mis tahes häirete eest, sealhulgas poe töös esinevate katkestuste eest, mis on põhjustatud vääramatu jõu, kolmandate isikute omavoliliste tegude või e-poe ja kliendi tehnilise infrastruktuuri kokkusobimatuse tõttu.
 5. Klient on kohustatud hoiduma igasugusest tegevusest, mis võib mõjutada poe nõuetekohast toimimist, sealhulgas eelkõige igasugusest sekkumisest poe sisusse või selle tehnilistesse elementidesse, sealhulgas ebaseadusliku sisu pakkumisest. Keelatud on kasutada poodi muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas eelkõige rämpsposti saatmine, mis tahes kaubandus-, reklaami-, reklaam-, müügiedendus- või muu sarnane tegevus poe veebisaidil.
 6. Poe sortimendi sirvimiseks ei ole vaja kontot. Tellimuse saab klient esitada poe sortimendis olevate toodete kohta pärast konto loomist vastavalt tingimuste § 3 või esitades vajalikud isiku- ja aadressiandmed, et võimaldada tellimuse täitmist ilma konto loomiseta.
 7. Kliendi poolt makstav lõplik (lõplik) summa koosneb toote hinnast ja tarnekuludest (sh transpordi-, kättetoimetamis- ja postikulud), millest klienti teavitatakse kaupluse veebilehel tellimise käigus, sealhulgas siis, kui ta avaldab soovi olla müügilepinguga seotud.

2 § KONTAKTANDMED

 1. Klient võib müüjaga ühendust võtta käesolevas punktis esitatud aadresside kaudu.
 2. Ettevõtte aadress: ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Poola.
 3. E-posti aadress: hello@helpbag.eu

3 § KLIENDIKONTO

 1. Poes konto loomiseks peate täitma registreerimisvormi vajalike andmetega tõepäraselt.
 2. Poel on õigus kustutada kliendi konto, kui konto tekitab põhjendatud kahtlusi esitatud andmete tõesuses ja täpsuses.
 3. Konto loomine on tasuta ja see ei ole tellimuste esitamise eeltingimus.
 4. Klient võib anda ka eraldi nõusoleku saada poest reklaami- ja müügiedendusmaterjale, sealhulgas kaubanduslikku uudiskirja.
 5. Kontole sisselogimine toimub registreerimisvormil määratud kasutajanime ja salasõna sisestamisega. Kontoomanik ei tohiks neid andmeid jagada kolmandate isikutega.
 6. Klient võib konto igal ajal, ilma põhjuseid esitamata ja ilma, et tal tuleks selle eest tasuda, tühistada, saates müüjale taotluse: kontaktvormi kaudu, e-postiga või kirjalikult ettevõtte registreeritud aadressil.

4 § TARNE- JA MAKSEVIISID

 1. Klient võib kasutada järgmisi tellitud toote kohaletoimetamise või kättesaamise viise:
  a. Kulleriga kohaletoimetamine.
  b. Kullerteenuse kättetoimetamine – välismaale.
  c. Isiklik kogumine ettevõtte peakontoris.
 2. Klient saab kasutada järgmisi maksevorme:
  a. Elektrooniline ja kaardimakse platvormide Przelewy24, Klarna, Stripe kaudu.
  b. Maksmine pangaülekandega:

  Valuuta – PLN:
  IBAN: DE 92 1140 2004 0000 3502 8010 9242
  KAUBASAAJA: HBR PRO SPOLKA Z O O

  Valuuta – € EUR:
  IBAN: DE 02 1140 2004 0000 3012 1143 3812
  SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
  KAUBASAAJA: HBR PRO SPOLKA Z O O

 3. Üksikasjalik teave, näiteks tingimused, tarneviisid ja makseviisid, on leitav vastava tarnija või platvormi ametlikelt lehekülgedelt.

5 § HANKED - TINGIMUSED JA TÄITMINE

 1. Tellimuse esitamine Help Bag’i poes tähendab, et klient on sõlminud poega tellitud toodete müügilepingu ja nõustub käesolevate tingimustega.
 2. Tellimusi saab esitada veebipoe kaudu, telefoni teel või täites kontaktvormi. Tellimusi, mida ei saa kinnitada, ei pruugi täita.
 3. Tellimuse esitamisega nõustub klient oma isikuandmete töötlemisega üksnes tellimuse töötlemiseks.
 4. Kauplus jätab endale õiguse muuta kaupluses olevate kaupade hindu, võtta müügile uusi kaupu, viia läbi ja tühistada reklaamiaktsioone või teha neis muudatusi vastavalt tsiviilseadustiku ja muude seaduste sätetele, kusjuures sellised muudatused ei mõjuta nende isikute õigusi, kes sõlmisid kaupluse poolt pakutavate kaupade müügilepingud enne eespool nimetatud muudatuste tegemist. muudatused või nende isikute õigused, kellel on õigus saada kasu kõnealusest müügiedendusest, vastavalt selle eeskirjadele ja müügiedenduse kestuse jooksul.
 5. Iga tehingu kohta väljastatakse käibemaksu sisaldav arve (taotluse korral) või kviitung.
 6. Kehtivad tootehinnad, kulud, tarneviisid ja -kuupäevad ning makseviisid on märgitud tellimisvormil.
 7. Toote kõrval toodud hind ei sisalda teavet saatmiskulude kohta. Tellimuse tarneviisi valimisel lisatakse transpordikulud tellitud toodete summale ja need kannab klient. Tellimuse isiklik kättesaamine kliendi poolt on tasuta ja võimalik ainult müüjaga eelnevalt ühendust võttes.
 8. Poe hinnad on vaikimisi esitatud Poola zlottides ja need on brutohinnad (koos käibemaksuga). Hinnad muus valuutas kui Poola zlottides arvutatakse kehtiva vahetuskursi alusel. Vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ, mida on muudetud alates 1. jaanuarist 2015, võivad brutohinnad erineda sõltuvalt kliendi elukohariigist.
 9. Väära või ebatäieliku teabe korral on kauplusel õigus tellimus tühistada, teavitades sellest klienti, ning ta ei vastuta tellimuse mittetarnimise või hilinenud tarnimise eest seadusega lubatud ulatuses.
 10. Klienti teavitatakse tellimuse staatuse muutustest e-posti teel registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile.
 11. Kui klient valib ettemaksu meetodi, siis kui makse ei laeku poe kontole või vahendusüksuste (PayU või PayPal teenus) kontole 2 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist, siis tühistatakse tellimus. Sellises olukorras võib tellimuse uuesti esitada.
 12. Juhul kui tellitud toode ei ole poes saadaval või kliendi tellimust ei ole võimalik muul põhjusel täita, teavitab pood klienti sellest, saates 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest teavet registreerimisel esitatud e-posti aadressile.
 13. Kui on tellitud erineva tarneajaga tooteid, on tarnekuupäevaks pikim esitatud kuupäev.
 14. Kui laos olevast kaubast on puudus, teavitatakse sellest tellijat ja sellega seotud tarneaja pikenemisest. Kui tellija ei nõustu tarneaja pikendamisega, võib ta tellimuse täielikult tühistada või tühistada ainult selle osa, mis pikendab tarneaega.
 15. Kui makse tellimuse eest, mida ei ole võimalik täielikult või osaliselt täita, on tehtud ettemaksuna, tagastab kauplus kliendile makstud summa (või vahe) 14 päeva jooksul alates teabe saatmise kuupäevast.
 16. Tellimusi saab tühistada enne nende lähetamist. Tühistamine peaks toimuma tellimuse lehel oleva kontaktvormi kaudu või telefoni teel.
 17. Kui on mingeid vastuväiteid vastuvõetud või tarnitud saadetise seisukorra kohta, peaks ostja sellest teatama tarnijale ja võtma viivitamatult ühendust müüjaga. Palun kirjutage ka paki kättetoimetavale kullerile kahjuteade või valige paki ekraanil paki jaoks valikuvõimalus. kaebust ja järgige kuvatavaid juhiseid.

6 § TAGASTAMINE - TAGANEMISÕIGUS

 1. Kliendil on õigus tagastada poest ostetud kaup ilma põhjendusi esitamata 30 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest, esitades sellekohase avalduse enne selle tähtaja möödumist kliendikonto kaudu, posti teel või e-posti teel, saates kauglepingust taganemisavalduse (malli allalaadimine – pdf-faili) müüja e-posti aadressile.
 2. Kui tarbija saadab deklaratsiooni elektrooniliselt, saadab müüja tarbijale viivitamata taganemisavalduse kättesaamise kinnituse tarbija esitatud e-posti aadressile.
 3. Lepingust taganemise mõju: a. Kauglepingust taganemise korral loetakse, et leping ei ole sõlmitud. b. Lepingust taganemise korral tagastab Müüja Tarbijale viivitamata, hiljemalt 30 päeva jooksul alates Tarbija lepingust taganemise avalduse kättesaamisest, Tarbija tehtud maksed, välja arvatud Tarbija valitud tarneviisist tulenevad kulud. c. Müüja maksab makse tagasi, kasutades samu makseviise, mida tarbija kasutas algses tehingus, välja arvatud juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse lahendusega, mis ei too tarbijale kaasa mingeid kulusid. d. Müüja võib tagasimaksmist tagasi hoida, kuni ta on toote tagasi saanud või kuni talle on esitatud tõend tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub varem. e. Tarbija peab saatma toote tagasi müüja käesolevates tingimustes märgitud aadressile viivitamata, hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil tarbija on teatanud müüjale lepingust taganemisest. Tähtaeg on täidetud, kui klient saadab toote tagasi enne 14-päevase tähtaja möödumist. f. Tarbija kannab toote tagastamise kulud. g. Tarbija vastutab ainult toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb toote kasutamisest, mis ei ole vajalik toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.
 4. Tarbija suhtes ei kohaldata kauglepingu taganemisõigust: a. kui teenuse objektiks on mittevalmistatud ese, mis on valmistatud tarbija spetsifikatsioonide järgi või tarbija individuaalsete vajaduste täitmiseks, b. kui teenuse objektiks on pitseeritud pakendis tarnitud toode, mida ei saa pärast avamist tervislikel või hügieenilistel põhjustel tagastada, kui pakend on pärast tarnimist avatud, c. kui etenduse objektiks on kergesti riknev või lühikese säilivusajaga toode, d. teenuste osutamise eest, kui Müüja on teenuse täies mahus osutanud tarbija selgesõnalisel nõusolekul, keda Müüja on enne teenuse osutamist teavitanud, et pärast Müüja teenuse osutamist kaotab ta oma taganemisõiguse, e. mille hind või tasu sõltub finantsturu kõikumistest, mille üle müüjal puudub kontroll ja mis võivad toimuda enne taganemisperioodi lõppu, f. mille puhul täitmise ese koosneb esemetest, mis on oma olemuselt lahutamatud teistest esemetest pärast tarnimist.
 5. Tagastamisõigus on ainult füüsilistel isikutel. Tagastamisõigus ei kehti juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kui toode on ostetud nende kutsetegevuse eesmärgil.
 6. Kliendil ei ole taganemisõigust juhtudel: (A) spetsiaalselt kliendi tellimuse alusel imporditud kaup. B) kahjustatud kaubad. C) teenused, mille omadused on kliendi poolt tema poolt esitatud tellimuses täpsustatud või rangelt tema isikuga seotud.
 7. Kõik tagastused saadetakse HBR PRO Sp. Ltd. ei võeta vastu, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.

7 § GARANTII JA KAEBUSED

 1. Kaupluses pakutavatele kaupadele kehtib tootja või kaupluse enda garantii. Garantii hõlmab latentsed/materiaalsed defektid. Garantii ei hõlma toote kahjustusi, mis on tingitud väärkasutamisest või toote loomulikust kulumisest. Poes müüdavad tooted on mõeldud tarbijale kasutamiseks.
 2. HBR PRO Sp. z o.o. seadmetele kehtib 3-aastane tootjagarantii, mis algab ostukuupäevast.
 3. Kauba ostutõend (maksukviitung või käibemaksuarve) on kaebuse vastuvõtmise aluseks.
 4. Müügileping hõlmab uusi tooteid.
 5. Müüja on kohustatud tarnima kliendile defektivaba asja.
 6. Müüjalt ostetud kauba puuduse korral on kliendil õigus esitada pretensioon tsiviilseadustiku garantiisätete alusel.
 7. Nõue koos ostutõendiga tuleb esitada e-posti teel või kirjalikult ettevõtte registreeritud aadressil, mille kontaktandmed on esitatud käesolevates tingimustes, enne garantii kehtivusaja lõppemist.
 8. Reklamatsiooni esitamisel tuleb esitada järgmised andmed: tellija nimi, tellimuse number ja puuduse lühikirjeldus, puuduse tekkimise asjaolud (sh kuupäev) ning kliendi soov puudusega seotud kauba kohta.
 9. Müüja vastab kaebusele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, ja kui ta seda selle aja jooksul ei tee, loetakse, et ta on kliendi taotlusega nõustunud.
 10. Põhjendatud reklamatsioonide või eespool nimetatud tingimustele vastavate tagastuste korral tagame defektse kauba hinna tagasimaksmise pangaülekandega kliendi poolt määratud kontole või parandamise/asendamise uue tootega 21 päeva jooksul.
 11. Eduka reklamatsiooni või tagastamise korral on klient kohustatud tagastama tellimuse eseme tervikuna või osaliselt kaupluse aadressile.
 12. Kõik saadetised saadetakse HBR PRO Sp. Ltd. ei võeta vastu, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.
 13. Kaubad, mille tootja ei ole HBR PRO Sp. z o.o., on kaetud selle seadme vastava tootja garantiiga. Kaebuste menetlemine toimub ettevõtte HBR PRO Sp. z o.o..

8 § ISIKUANDMED

 1. Veebipoe kaudu kogutud Klientide isikuandmete haldaja on Müüja.
 2. Klientide isikuandmeid, mida haldaja kogub veebipoe kaudu, kogutakse müügilepingu täitmiseks ja kliendi nõusolekul ka turunduslikel eesmärkidel.
 3. Veebipoe klientide isikuandmete vastuvõtjad võivad olla:
  a. Kui klient kasutab e-poes posti- või kullerteenust, teeb haldaja kogutud kliendi isikuandmed kättesaadavaks valitud vedajale või vahendajale, kes teostab kättetoimetamist haldaja nimel.
  b. Kui klient kasutab veebipoes elektroonilist või krediitkaardiga makseviisi, teeb haldaja kogutud kliendi isikuandmed kättesaadavaks valitud üksusele, kes tegeleb veebipoes eespool nimetatud maksetega.
 4. Kliendil on õigus tutvuda oma andmete sisuga ning neid parandada või kustutada.
 5. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuigi müügilepingu sõlmimiseks vajalike, tingimustes sätestatud isikuandmete esitamata jätmine toob kaasa müügilepingu sõlmimise võimatuse.

9 § LÕPPSÄTTED

 1. Kodukord jõustub selle avaldamise päeval kaupluse veebilehel.
 2. Teave tingimuste muudatuste kohta saadetakse kliendile registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile.
 3. Kodukorra muudatused jõustuvad 14 päeva pärast nende avaldamist. Tingimuste muudatused avaldatakse poe veebilehel. Kui klient ei ole selle aja jooksul lepingut lõpetanud, loetakse, et kauplus on tingimuste muudatustega nõustunud.
 4. Müüja jätab endale õiguse teha käesolevates tingimustes muudatusi olulistel põhjustel, st: seadusemuudatused, muudatused makseviisides ja tarnetingimustes – niivõrd, kuivõrd need muudatused mõjutavad käesolevate tingimuste sätete rakendamist.
 5. Kauplus võib ajutiselt peatada hooldus-, arendus- ja moderniseerimistöödeks.
 6. Müüja kohustub kaitsma isikuandmeid vastavalt 10. mai 2018. aasta seadusele. isikuandmete kaitse kohta. Vastavalt sellele seadusele nõustub ostja, et neid andmeid säilitatakse ja töödeldakse ainult Müüja jaoks turundus- ja arvestuseesmärkidel. Ostjal on õigus kontrollida oma andmeid, neid parandada ja nõuda nende kasutamise lõpetamist.
 7. Omanik teavitab ja klient tunnistab, et Interneti kasutamine võib sisaldada riske, mis võivad kliendile tekitada kahju, mis tuleneb internetist tulenevatest ohtudest, eelkõige kliendi IT-süsteemi häkkimisest, paroolide allavõtmisest kolmandate isikute poolt, kliendi IT-süsteemi nakatamisest viirustega.
 8. Kauplus ei vastuta seadusega lubatud ulatuses selle eest, et e-posti serveri administraatorid blokeerivad sõnumite saatmist kliendi poolt märgitud e-posti aadressile ning et kliendi poolt kasutatavale arvutile paigaldatud tarkvara kustutab ja blokeerib e-kirju.
 9. Kliendi arvuti individuaalsetest seadistustest (värv, proportsioonid jne) tulenev erinevus toote visualiseerimise ja toote tegeliku välimuse vahel ei saa olla kaebuse aluseks. Sellisel juhul on kliendil õigus lepingust taganeda vastavalt käesolevate tingimuste sätetele.
 10. Müüja teeb kõik endast oleneva, et poe lehekülgedel esitatud pakkumine, kirjeldus ja tooteparameetrid oleksid ajakohased.
 11. Keelatud on kasutada kaupluse veebilehel avaldatud materjale (sealhulgas infotekste, fotosid ja tootekirjeldusi) ilma kirjaliku loata.
 12. Help Bag’i logo on registreeritud kaubamärk ja intellektuaalomand. Kõik õigused kaitstud. Kooskõlas art. 122-5.2 ja 3a, intellektuaalomandi seadustik lubab “veebilehe sisu kopeerimist või reprodutseerimist tingimusel, et kopeeritud materjali kasutatakse üksnes isiklikuks otstarbeks” ning analüüside ja lühikeste tsitaatide tsiteerimist näiteks või illustratsiooniks. Veebisaidi osaline või täielik reprodutseerimine või reprodutseerimine ilma autori või tema õigusjärglaste nõusolekuta on ebaseaduslik (artikkel 122-4). Reprodutseerimine või reprodutseerimine mis tahes tehnika või meetodi abil on intellektuaalomandi seadustiku artiklite 335-2 ja järgnevate artiklite kohaselt kuritegu.
 13. Käesolevate tingimustega hõlmamata küsimusi reguleerivad üldkohaldatavad Poola õiguse sätted, eelkõige Poola õigus: tsiviilseadustik; elektrooniliste teenuste osutamise seadus; tarbijaõiguste seadus, isikuandmete kaitse seadus.

See veebisait kasutab küpsiseid, nagu on sätestatud privaatsuspoliitikas.