Reglement

1 § ALGEMENE INFORMATIE

 1. De Help Bag shop op het internetadres helpbag.eu wordt beheerd door: HBR PRO Sp. z o.o., ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Polen. NIP 7543281455. REGON 386310431. KRS 0000846041.
 2. Deze regels en voorschriften bevatten: de regels voor het gebruik van de shop, de regels voor het plaatsen van bestellingen voor producten die in de shop beschikbaar zijn, de tijd en regels voor de uitvoering van bestellingen, leveringsmethoden, betalingsvoorwaarden en -vormen, het recht van de klant om bestellingen te annuleren en het contract te herroepen, de garantievoorwaarden voor producten, de regels voor het indienen en afhandelen van klachten.
 3. De winkel voert via de website winkelverkopen uit met behulp van technieken voor communicatie op afstand op basis van deze algemene voorwaarden.
 4. Voor zover wettelijk toegestaan is de verkoper niet aansprakelijk voor onderbrekingen, met inbegrip van onderbrekingen in de werking van de shop veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofde handelingen van derden of incompatibiliteit van de online shop met de technische infrastructuur van de klant.
 5. De klant is verplicht zich te onthouden van elke activiteit die de goede werking van de shop zou kunnen beïnvloeden, met inbegrip van, in het bijzonder, elke interferentie met de inhoud van de shop of de technische elementen ervan, met inbegrip van het aanbieden van onwettige inhoud. Het is verboden om de shop te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor hij bedoeld is, met inbegrip van, in het bijzonder, het verzenden van spam, het uitvoeren van commerciële, reclame-, promotie- of soortgelijke activiteiten op de website van de shop.
 6. Om het assortiment van de winkel te bekijken heb je geen account nodig. Bestellingen kunnen door de klant worden geplaatst voor producten in het assortiment van de shop nadat hij een account heeft aangemaakt in overeenstemming met § 3 van de Algemene Voorwaarden of door de nodige persoons- en adresgegevens te verstrekken om de bestelling te kunnen uitvoeren zonder een account aan te maken.
 7. Het definitieve (eind)bedrag dat de klant moet betalen, bestaat uit de prijs voor het product en de leveringskosten (inclusief transport-, leverings- en portokosten), waarvan de klant tijdens het bestelproces op de website van de winkel op de hoogte wordt gesteld, ook wanneer hij of zij te kennen geeft door de koopovereenkomst gebonden te willen zijn.

2 § CONTACTGEGEVENS

 1. De klant kan contact opnemen met de verkoper via de adressen in deze paragraaf.
 2. Adres van het bedrijf: ul. Torowa 4/6, 45-073 Opole, Polen.
 3. E-mailadres: hello@helpbag.eu

3 § KLANTREKENING

 1. Om een account aan te maken in de shop, moet je het registratieformulier met de nodige gegevens naar waarheid invullen.
 2. De winkel heeft het recht om het account van een klant te verwijderen als het account redelijke twijfels oproept over de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte gegevens.
 3. Het aanmaken van een account is gratis en is geen vereiste voor het plaatsen van bestellingen.
 4. De Klant kan ook afzonderlijk toestemming geven voor het ontvangen van reclame en promotiemateriaal, waaronder een nieuwsbrief, van de Winkel.
 5. Inloggen op de account doe je door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren die je op het registratieformulier hebt ingesteld. De rekeninghouder mag deze gegevens niet delen met derden.
 6. De klant kan op elk moment, zonder opgaaf van reden en zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, de account opzeggen door een verzoek te sturen naar de verkoper via: contactformulier, e-mail of schriftelijk naar het geregistreerde adres van het bedrijf.

4 § LEVERING EN BETAALMETHODEN

 1. De klant kan de volgende methoden gebruiken om het bestelde product te leveren of af te halen:
  a. Koeriersdienst.
  b. Koeriersdienst – overzee.
  c. Persoonlijke collectie op het hoofdkantoor van het bedrijf.
 2. De klant kan de volgende betalingsmethoden gebruiken:
  a. Elektronische en kaartbetaling via de platforms Przelewy24, Klarna, Stripe.
  b. Betaling per bankoverschrijving:

  Valuta – PLN:
  IBAN: NL 92 1140 2004 0000 3502 8010 9242
  GEADRESSEERDE: HBR PRO SPOLKA Z O O

  Valuta – € EUR:
  IBAN: NL 02 1140 2004 0000 3012 1143 3812
  GIERZWALUW/BIC: BREXPLPWMBK
  GEADRESSEERDE: HBR PRO SPOLKA Z O O

 3. Gedetailleerde informatie, zoals algemene voorwaarden, leveringsmethoden en betaalmethoden, is te vinden op de officiële pagina’s van de desbetreffende leverancier of het platform.

5 § INKOOP - VOORWAARDEN EN UITVOERING

 1. Het plaatsen van een bestelling in de Help Bag shop houdt in dat de klant een koopcontract met de shop is aangegaan voor de bestelde producten en de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
 2. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de online shop, telefonisch contact of door het contactformulier in te vullen. Bestellingen die niet kunnen worden bevestigd, worden mogelijk niet uitgevoerd.
 3. Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens met als enige doel de bestelling te verwerken.
 4. De winkel behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen in de winkel te wijzigen, nieuwe goederen te koop aan te bieden, promotionele acties uit te voeren en te annuleren, of hierin wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten, terwijl dergelijke wijzigingen geen invloed hebben op de rechten van personen die koopcontracten hebben afgesloten voor goederen die door de winkel werden aangeboden voordat de bovengenoemde wijzigingen werden doorgevoerd. wijzigingen of de rechten van de gerechtigden van de promotie in kwestie, in overeenstemming met de regels en voor de duur van de promotie.
 5. Elke transactie wordt bevestigd door een btw-factuur (op verzoek) of ontvangstbewijs.
 6. De huidige productprijzen, kosten, leveringsmethoden en -data en betalingswijzen staan vermeld op het bestelformulier.
 7. De prijs naast het product is exclusief informatie over verzendkosten. De verzendkosten worden toegevoegd aan de som van de bestelde producten bij het kiezen van de leveringsmethode van de bestelling en zijn voor rekening van de klant. Persoonlijke afhaling van de bestelling door de klant is gratis en alleen mogelijk door vooraf contact op te nemen met de verkoper.
 8. De prijzen in de winkel worden standaard weergegeven in Poolse zloty en zijn brutoprijzen (inclusief btw). Prijzen in een andere valuta dan de Poolse zloty worden berekend op basis van de huidige wisselkoers. In overeenstemming met Richtlijn 2006/112/EG, zoals gewijzigd, vanaf 1 januari 2015, kunnen brutoprijzen variëren afhankelijk van het land waar de klant woont.
 9. In het geval van onjuiste of onvolledige gegevens heeft de shop het recht om de bestelling te annuleren door de klant hiervan op de hoogte te stellen en is niet verantwoordelijk voor niet-levering of vertraagde levering van de bestelling voor zover wettelijk toegestaan.
 10. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van wijzigingen in de status van de bestelling naar het e-mailadres dat is opgegeven op het registratieformulier.
 11. Als de klant de methode van vooruitbetaling kiest, wordt de bestelling geannuleerd als de betaling niet binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling op de rekening van de winkel of op de rekening van de tussenpersonen (PayU of PayPal) is ontvangen. In deze situatie kan de bestelling opnieuw worden geplaatst.
 12. In het geval dat het bestelde product niet beschikbaar is in de winkel of de bestelling van de klant om andere redenen niet kan worden uitgevoerd, zal de winkel de klant informeren door informatie te sturen naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven binnen 7 dagen na het sluiten van het contract.
 13. Als producten met verschillende levertijden worden besteld, is de langst opgegeven datum de leveringsdatum.
 14. In het geval van een tekort aan goederen op voorraad, wordt de besteller hiervan op de hoogte gesteld en wordt de levertijd verlengd. Als de besteller niet akkoord gaat met een verlenging van de levertijd, kan hij de bestelling volledig annuleren of alleen het onderdeel annuleren waarmee de levertijd wordt verlengd.
 15. Als de betaling voor een bestelitem dat geheel of gedeeltelijk niet kon worden uitgevoerd, vooraf is gedaan, zal de Winkel het betaalde bedrag (of het verschil) binnen 14 dagen na de verzenddatum van de informatie aan de Klant terugbetalen.
 16. Bestellingen kunnen worden geannuleerd voordat ze worden verzonden. De annulering moet plaatsvinden via het contactformulier op de bestelpagina of telefonisch.
 17. Als er zorgen zijn over de staat van de ontvangen of geleverde zending, moet de koper dit melden aan de leverancier en onmiddellijk contact opnemen met de verkoper. Schrijf ook een schaderapport bij de koerier die het pakket aflevert of selecteer de optie voor een pakket op het pakketscherm. klacht en volg de weergegeven instructies.

6 § TERUGGAVE - HERROEPINGSRECHT

 1. De klant heeft het recht om in de winkel gekochte goederen zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen, door vóór het verstrijken van deze termijn via een klantenaccount, per post of per e-mail een verklaring van herroeping van een op afstand gesloten overeenkomst (download sjabloon – pdf-bestand) naar het e-mailadres van de verkoper.
 2. Indien de verklaring door de consument elektronisch is verzonden, stuurt de verkoper de consument onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroepingsverklaring naar het door de consument opgegeven e-mailadres.
 3. Gevolgen van terugtrekking uit de Overeenkomst: a. Indien een Overeenkomst op afstand wordt herroepen, wordt de Overeenkomst geacht niet te zijn gesloten. b. In het geval van herroeping van de overeenkomst, zal de verkoper aan de consument onverwijld, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de verklaring van de consument dat hij de overeenkomst herroept, de door de consument gedane betalingen terugbetalen, met uitzondering van de kosten die voortvloeien uit de door de consument gekozen wijze van levering. c. De Verkoper zal de betaling terugbetalen via dezelfde betaalmethoden die de Consument bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere oplossing die geen kosten voor de Consument met zich meebrengt. d. De verkoper kan de terugbetaling inhouden totdat hij het product heeft teruggekregen of totdat hij een bewijs van terugzending heeft ontvangen, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet. e. De consument moet het product onmiddellijk terugsturen naar het adres van de verkoper dat in deze algemene voorwaarden staat vermeld, uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de consument de verkoper heeft geïnformeerd over zijn herroeping van het contract. De deadline wordt gehaald als de klant het product terugstuurt voor het verstrijken van de periode van 14 dagen. f. De consument draagt de kosten voor het terugzenden van het product. g. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als gevolg van het gebruik van het Product anders dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen.
 4. Het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand is niet van toepassing op de consument met betrekking tot de overeenkomst: a. wanneer het voorwerp van de prestatie een niet-gefabriceerd artikel is dat is vervaardigd volgens specificaties van de consument of om te voldoen aan zijn gepersonaliseerde behoeften, b. wanneer het voorwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking die om gezondheids- of hygiënische redenen na opening niet kan worden geretourneerd als de verpakking na levering is geopend, c. waarbij het voorwerp van de voorstelling een voorwerp is dat bederfelijk is of een korte houdbaarheid heeft, d. voor het verlenen van diensten, indien de Verkoper de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke instemming van de Consument, die vóór de uitvoering van de dienst door de Verkoper is geïnformeerd dat hij na de uitvoering van de dienst door de Verkoper zijn herroepingsrecht zal verliezen, e. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen voor het einde van de herroepingstermijn, f. waarbij het voorwerp van de prestatie bestaat uit zaken die na levering door hun aard niet van andere zaken kunnen worden gescheiden.
 5. Alleen klanten die natuurlijke personen zijn, hebben het recht om terug te keren. Het recht van retour is niet van toepassing op rechtspersonen en eenmanszaken als het product is gekocht ten behoeve van hun professionele activiteiten.
 6. De klant heeft geen herroepingsrecht in gevallen: (A) goederen die speciaal op bestelling van de klant zijn geïmporteerd. B) goederen die beschadigd zijn. C) diensten met de kenmerken die de klant in de door hem geplaatste bestelling heeft gespecificeerd of die strikt verband houden met zijn persoon.
 7. Alle retourzendingen zijn voor rekening van HBR PRO Sp. Ltd. worden niet geaccepteerd, tenzij er vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

7 § GARANTIE EN KLACHTEN

 1. De goederen die in de winkel verkrijgbaar zijn, vallen onder de garantie van de fabrikant of van de winkel zelf. De garantie dekt verborgen/materiële gebreken. De garantie dekt geen schade aan het product door verkeerd gebruik of natuurlijke slijtage van het product. De producten die in de winkel worden verkocht, zijn bedoeld voor consumentengebruik.
 2. Producten vervaardigd door HBR PRO Sp. z o.o. geldt een fabrieksgarantie van 3 jaar die ingaat op de datum van aankoop.
 3. Het bewijs van aankoop van de goederen (fiscaal ontvangstbewijs of btw-factuur) is de basis voor acceptatie van de klacht.
 4. Het Verkoopcontract heeft betrekking op nieuwe Producten.
 5. De verkoper is verplicht om de klant een artikel zonder gebreken te leveren.
 6. In het geval van een defect aan de goederen die van de Verkoper zijn gekocht, heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen op basis van de garantiebepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 7. Een claim moet, samen met het aankoopbewijs, per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij het geregistreerde adres van het bedrijf op de contactgegevens die in deze algemene voorwaarden worden vermeld, voordat de garantie verloopt.
 8. Bij het indienen van een klacht moet het volgende worden vermeld: de naam van de besteller, het ordernummer en een korte beschrijving van het defect, de omstandigheden (inclusief de datum) waarin het defect zich heeft voorgedaan en het verzoek van de klant met betrekking tot de defecte goederen.
 9. De verkoper zal onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, op het verzoek tot reclame reageren en als hij dit niet binnen deze termijn doet, wordt hij geacht het verzoek van de klant te hebben erkend.
 10. In geval van gerechtvaardigde klachten of retourzendingen die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden, garanderen we terugbetaling van de prijs van de defecte goederen door overschrijving op de door de klant opgegeven rekening of reparatie/vervanging door een nieuw product binnen 21 dagen.
 11. In het geval van een succesvolle klacht of retourzending is de klant verplicht om het object van de bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen naar het adres van de winkel.
 12. Alle zendingen worden verzonden op kosten van HBR PRO Sp. Ltd. worden niet geaccepteerd, tenzij er vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
 13. Goederen waarvan de fabrikant niet HBR PRO Sp. z o.o., vallen onder de garanties van de respectieve fabrikanten van deze apparatuur. De afhandeling van klachten vindt plaats via het bedrijf HBR PRO Sp. z o.o..

8 § PERSOONSGEGEVENS

 1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten die via de Online Shop worden verzameld, is de Verkoper.
 2. De persoonsgegevens van klanten die door de beheerder via de Online Shop worden verzameld, worden verzameld voor het uitvoeren van de Verkoopovereenkomst en, indien de Klant hiermee instemt, ook voor marketingdoeleinden.
 3. Ontvangers van de persoonlijke gegevens van de Klanten van de Online Shop kunnen zijn:
  a. In het geval van een Klant die in de Online Winkel gebruik maakt van bezorgmethoden per post of koerier, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de bezorging namens de Beheerder uitvoert.
  b. In het geval van een Klant die gebruik maakt van de elektronische betaalmethode of creditcardbetaling in de Online Shop, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen aan de geselecteerde entiteit die de voornoemde betalingen in de Online Shop afhandelt.
 4. De klant heeft het recht op toegang tot de inhoud van zijn gegevens en om deze te corrigeren of te verwijderen.
 5. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, hoewel het niet verstrekken van de in de Voorwaarden gespecificeerde persoonsgegevens die nodig zijn om de Verkoopovereenkomst te sluiten, resulteert in de onmogelijkheid om de Verkoopovereenkomst te sluiten.

9 § SLOTBEPALINGEN

 1. Het reglement treedt in werking op de dag van publicatie op de website van de Shop.
 2. Informatie over wijzigingen in de Algemene voorwaarden wordt naar de Klant gestuurd via het e-mailadres dat in het registratieformulier is opgegeven.
 3. Wijzigingen in het Reglement treden 14 dagen na publicatie in werking. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Shop. De winkel wordt geacht de wijzigingen in de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd als de klant het contract niet heeft opgezegd tegen het einde van deze periode.
 4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden om belangrijke redenen, d.w.z.: wijzigingen in de wet, wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De Shop kan tijdelijk worden onderbroken voor onderhouds-, ontwikkelings- en moderniseringswerkzaamheden.
 6. De verkoper verbindt zich ertoe persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wet van 10 mei 2018. over de bescherming van persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet stemt de Koper in met de opslag en verwerking van deze gegevens voor marketing- en archiveringsdoeleinden van de Verkoper. De koper heeft het recht om zijn/haar gegevens in te zien, te corrigeren en te verzoeken om het gebruik ervan te beëindigen.
 7. De herbergier deelt mee, en de Klant erkent, dat het gebruik van het internet risico’s met zich mee kan brengen in de vorm van schade die de Klant kan lijden als gevolg van bedreigingen op het internet, in het bijzonder het hacken van het informaticasysteem van de Klant, het onderscheppen van wachtwoorden door derden, het infecteren van het informaticasysteem van de Klant met virussen.
 8. Voor zover wettelijk toegestaan is de Shop niet verantwoordelijk voor het blokkeren door mailserverbeheerders van de verzending van berichten naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en voor het verwijderen en blokkeren van e-mails door software die op de door de Klant gebruikte computer is geïnstalleerd.
 9. Verschillen tussen de visualisatie van het product als gevolg van individuele instellingen van de computer van de klant (kleur, verhoudingen, enz.) en het daadwerkelijke uiterlijk van het product kunnen niet de basis zijn voor een klacht. In een dergelijk geval heeft de klant het recht om het contract te herroepen in overeenstemming met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 10. De verkoper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat het aanbod, de beschrijving en de productparameters die op de pagina’s van de winkel worden vermeld, actueel zijn.
 11. Het is verboden om materiaal dat op de website van de winkel is gepubliceerd (inclusief informatieteksten, foto’s en productbeschrijvingen) te gebruiken zonder schriftelijke toestemming.
 12. Het Help Bag-logo is een gedeponeerd handelsmerk en intellectueel eigendom. Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de bepalingen van Art. 122-5.2 en 3a, staat de Intellectual Property Code het “kopiëren of reproduceren van de inhoud van de site toe, mits het gekopieerde materiaal uitsluitend voor persoonlijk gebruik wordt gebruikt”, evenals het citeren van analyses en korte citaten, bijvoorbeeld of ter illustratie. Elke reproductie of weergave van een deel of het geheel van de website zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden is onwettig (art. 122-4). Reproductie of reproductie, door welke techniek of methode dan ook, is een misdrijf volgens artikel 335-2 en volgende van de wet op intellectueel eigendom.
 13. Aangelegenheden die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, zijn onderworpen aan de algemeen geldende bepalingen van de Poolse wet, in het bijzonder: Burgerlijk Wetboek; Wet op het leveren van diensten via elektronische middelen; Wet op consumentenrechten, Wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies zoals vermeld in het privacybeleid.